SP-SOCIJALISTIČKA PARTIJA
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Ukupan broj glasova za  stranku   39

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
PUDAR
SLOBODAN
1
10
25,64 %
  2.
RUPAR
SENA
9
2
5,13 %
  3.
VUKOVIĆ
RADMILA
2
2
5,13 %
  4.
KANDIĆ
DRAGAN
11
2
5,13 %
  5.
KANDIĆ
DUŠANKA
12
2
5,13 %
  6.
KANDIĆ
JOVO
6
2
5,13 %
  7.
GLAVAŠ
VLADIMIR
7
2
5,13 %
  8.
LAZAREVIĆ
DRAŽENKO
4
2
5,13 %
  9.
LUČIĆ
SLAƐANA
13
1
2,56 %
  10.
PIŠTALO
ZDRAVKO
10
1
2,56 %
  11.
IVANIŠEVIĆ
SVJETLANA
8
1
2,56 %
  12.
KOMLEN
DANIELA
5
1
2,56 %
  13.
KOMLEN
DIJANA
15
1
2,56 %
  14.
ZUROVAC
SLAVEN
3
1
2,56 %
  15.
RUPAR
MILIJANA
14
1
2,56 %