SP-SOCIJALISTIČKA PARTIJA
  ČAPLJINA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   12

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
KOMLEN
DIJANA
15
3
25,00 %
  2.
PUDAR
SLOBODAN
1
3
25,00 %
  3.
RUPAR
MILIJANA
14
2
16,67 %
  4.
RUPAR
SENA
9
2
16,67 %
  5.
VUKOVIĆ
RADMILA
2
2
16,67 %
  6.
ZUROVAC
SLAVEN
3
2
16,67 %
  7.
LAZAREVIĆ
DRAŽENKO
4
2
16,67 %
  8.
LUČIĆ
SLAƐANA
13
2
16,67 %
  9.
PIŠTALO
ZDRAVKO
10
2
16,67 %
  10.
GLAVAŠ
VLADIMIR
7
2
16,67 %
  11.
IVANIŠEVIĆ
SVJETLANA
8
2
16,67 %
  12.
KANDIĆ
DRAGAN
11
1
8,33 %
  13.
KANDIĆ
DUŠANKA
12
1
8,33 %
  14.
KANDIĆ
JOVO
6
1
8,33 %
  15.
KOMLEN
DANIELA
5
1
8,33 %