SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  BIJELJINA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   9.595

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SPASOJEVIĆ
ZORAN
3
4.141
43,16 %
  2.
STEVANOVIĆ
LJILJANA
5
2.221
23,15 %
  3.
OKOLIĆ
MIRKO
1
1.789
18,65 %
  4.
PERKANOVIĆ
MARIJA
2
1.328
13,84 %
  5.
JOVIĆ
GORAN
4
1.192
12,42 %