SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  DOBOJ  
 Ukupan broj glasova za  stranku   9.293

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
OKOLIĆ
MIRKO
1
7.851
84,48 %
  2.
SPASOJEVIĆ
ZORAN
3
402
4,33 %
  3.
STEVANOVIĆ
LJILJANA
5
399
4,29 %
  4.
JOVIĆ
GORAN
4
364
3,92 %
  5.
PERKANOVIĆ
MARIJA
2
343
3,69 %