STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  KISELJAK  
 Ukupan broj glasova za  stranku   1.361

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MUSTAJBEGOVIĆ
ZAHID - DAJO
1
278
20,43 %
  2.
MUKAČA
ENVERA
5
203
14,92 %
  3.
DAVRAN
RAMO
4
124
9,11 %
  4.
GARAČA
ABDULAH
3
89
6,54 %
  5.
BRKIĆ
NERMINA
8
89
6,54 %
  6.
OMERDIĆ
AHMED
9
59
4,34 %
  7.
LOVRINOVIĆ
TIJANA
2
47
3,45 %
  8.
ŠUŠKIĆ
AMER
7
39
2,87 %
  9.
KESTEN
SAMIR
6
38
2,79 %