STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  JABLANICA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   992

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MACIĆ
MERSIHA
8
236
23,79 %
  2.
ŠUBARA
ADIS
17
232
23,39 %
  3.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
114
11,49 %
  4.
BUDIM
ERVIN
29
95
9,58 %
  5.
TIPURA
ESO
13
53
5,34 %
  6.
DŽUBUR
AHMED
15
41
4,13 %
  7.
JELOVAC
ARIF
3
41
4,13 %
  8.
AVDIĆ
NUSRET
12
39
3,93 %
  9.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
37
3,73 %
  10.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
33
3,33 %
  11.
PEKUŠIĆ
LANA
5
32
3,23 %
  12.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
31
3,13 %
  13.
HASIĆ
MAIDA
11
30
3,02 %
  14.
BUKVIĆ
NAIL
7
29
2,92 %
  15.
REDŽIĆ
HASAN
4
28
2,82 %
  16.
MEMIĆ
SENAD
30
26
2,62 %
  17.
HADŽIĆ
AMIR
10
26
2,62 %
  18.
KURIĆ
FATIMA
19
26
2,62 %
  19.
KATANIĆ
VESNA
16
22
2,22 %
  20.
TIRO
RAMIZ
9
22
2,22 %
  21.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
21
2,12 %
  22.
KRESO
SAMIR
24
20
2,02 %
  23.
HODŽIĆ
NORMELA
14
17
1,71 %
  24.
TULE
HALIL
18
17
1,71 %
  25.
BALAVAC
MEADIN
26
14
1,41 %
  26.
BOLOBAN
ALDINA
25
14
1,41 %
  27.
TANOVIĆ
ASMIR
27
11
1,11 %
  28.
VELEDAR
ZULFO
21
10
1,01 %
  29.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
10
1,01 %
  30.
PODRUM
DŽENADIN
20
9
0,91 %
  31.
PANTIĆ
MILA
28
8
0,81 %
  32.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
8
0,81 %