STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Ukupan broj glasova za  stranku   3.114

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
625
20,07 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
443
14,23 %
  3.
ŽULJKO
RASIM
3
403
12,94 %
  4.
KARIĆ
MUNIR
1
249
8,00 %
  5.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
249
8,00 %
  6.
KARALIĆ
ADNANA
5
183
5,88 %
  7.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
179
5,75 %
  8.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
170
5,46 %
  9.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
156
5,01 %
  10.
GRIZIĆ
SUVAD
4
131
4,21 %
  11.
MEKIĆ
AZEM
7
121
3,89 %
  12.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
118
3,79 %
  13.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
109
3,50 %
  14.
KIČIN
NEDŽAD
10
109
3,50 %
  15.
OMERAGIĆ
RAMO
22
92
2,95 %
  16.
DURIĆ
DŽEMIL
6
87
2,79 %
  17.
ROBOVIĆ
AIDA
14
85
2,73 %
  18.
GANIĆ
EMIR
27
82
2,63 %
  19.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
81
2,60 %
  20.
TRAKO
MURIS
9
77
2,47 %
  21.
BEJTIĆ
AIDA
8
77
2,47 %
  22.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
67
2,15 %
  23.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
66
2,12 %
  24.
IMOČANIN
SANELA
26
64
2,06 %
  25.
GORAN
HAMED
33
62
1,99 %
  26.
ŽILIĆ
AJŠA
11
62
1,99 %
  27.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
61
1,96 %
  28.
SALKIĆ
ALEN
30
57
1,83 %
  29.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
56
1,80 %
  30.
ŠAHMAN
EMIR
16
55
1,77 %
  31.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
55
1,77 %
  32.
BUKVIĆ
KEMAL
18
53
1,70 %
  33.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
50
1,61 %