BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  GRAD MOSTAR - GRADSKA IZBORNA JEDINICA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   60

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
13
21,67 %
  2.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
7
11,67 %
  3.
TURAJLIĆ
HALIL
4
5
8,33 %
  4.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
5
8,33 %
  5.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
3
5,00 %
  6.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
3
5,00 %
  7.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
3
5,00 %
  8.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
2
3,33 %
  9.
TERZIĆ
SEAD
9
1
1,67 %
  10.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
1
1,67 %
  11.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
1
1,67 %
  12.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
1
1,67 %
  13.
ALIČIĆ
AIDA
19
1
1,67 %
  14.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
1
1,67 %
  15.
ŠATOR
HIVZO
32
1
1,67 %
  16.
MARIĆ
MAJDA
28
1
1,67 %
  17.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
1
1,67 %
  18.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
1
1,67 %
  19.
PRNDELJ
SUAD
11
1
1,67 %
  20.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
1
1,67 %
  21.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
1
1,67 %
  22.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
1
1,67 %
  23.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
0
0 %
  24.
BRKIĆ
ESAD
30
0
0 %
  25.
BRKIĆ
MIRSAD
26
0
0 %
  26.
BUĆ
SANJA
16
0
0 %
  27.
BUCMAN
NISVETA
2
0
0 %
  28.
HASIĆ
ELMA
22
0
0 %
  29.
HASIĆ
OSMAN
12
0
0 %
  30.
HERO
ARMIN
21
0
0 %
  31.
LULIĆ
ELVIRA
5
0
0 %
  32.
MANIGODA
AMELA
31
0
0 %