BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  STOLAC  
 Ukupan broj glasova za  stranku   265

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
PRNDELJ
SUAD
11
58
21,89 %
  2.
BUCMAN
NISVETA
2
57
21,51 %
  3.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
26
9,81 %
  4.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
24
9,06 %
  5.
TURAJLIĆ
HALIL
4
17
6,42 %
  6.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
17
6,42 %
  7.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
17
6,42 %
  8.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
12
4,53 %
  9.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
8
3,02 %
  10.
LULIĆ
ELVIRA
5
8
3,02 %
  11.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
8
3,02 %
  12.
TERZIĆ
SEAD
9
7
2,64 %
  13.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
7
2,64 %
  14.
HASIĆ
ELMA
22
7
2,64 %
  15.
ALIČIĆ
AIDA
19
7
2,64 %
  16.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
7
2,64 %
  17.
HASIĆ
OSMAN
12
6
2,26 %
  18.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
6
2,26 %
  19.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
5
1,89 %
  20.
BUĆ
SANJA
16
5
1,89 %
  21.
MARIĆ
MAJDA
28
5
1,89 %
  22.
HERO
ARMIN
21
5
1,89 %
  23.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
4
1,51 %
  24.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
4
1,51 %
  25.
BRKIĆ
ESAD
30
4
1,51 %
  26.
BRKIĆ
MIRSAD
26
4
1,51 %
  27.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
4
1,51 %
  28.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
4
1,51 %
  29.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
4
1,51 %
  30.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
4
1,51 %
  31.
ŠATOR
HIVZO
32
3
1,13 %
  32.
MANIGODA
AMELA
31
2
0,75 %