BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  ČAPLJINA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   249

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
75
30,12 %
  2.
TURAJLIĆ
HALIL
4
59
23,69 %
  3.
HASIĆ
OSMAN
12
53
21,29 %
  4.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
43
17,27 %
  5.
HASIĆ
ELMA
22
41
16,47 %
  6.
ŠATOR
HIVZO
32
34
13,65 %
  7.
BUĆ
SANJA
16
25
10,04 %
  8.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
18
7,23 %
  9.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
12
4,82 %
  10.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
11
4,42 %
  11.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
10
4,02 %
  12.
BUCMAN
NISVETA
2
9
3,61 %
  13.
LULIĆ
ELVIRA
5
9
3,61 %
  14.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
9
3,61 %
  15.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
9
3,61 %
  16.
PRNDELJ
SUAD
11
8
3,21 %
  17.
HERO
ARMIN
21
8
3,21 %
  18.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
8
3,21 %
  19.
BRKIĆ
ESAD
30
7
2,81 %
  20.
ALIČIĆ
AIDA
19
7
2,81 %
  21.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
7
2,81 %
  22.
MANIGODA
AMELA
31
7
2,81 %
  23.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
7
2,81 %
  24.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
7
2,81 %
  25.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
7
2,81 %
  26.
MARIĆ
MAJDA
28
6
2,41 %
  27.
BRKIĆ
MIRSAD
26
6
2,41 %
  28.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
5
2,01 %
  29.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
5
2,01 %
  30.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
5
2,01 %
  31.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
4
1,61 %
  32.
TERZIĆ
SEAD
9
4
1,61 %