BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  JABLANICA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   213

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
42
19,72 %
  2.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
35
16,43 %
  3.
BRKIĆ
MIRSAD
26
24
11,27 %
  4.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
18
8,45 %
  5.
PRNDELJ
SUAD
11
10
4,69 %
  6.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
10
4,69 %
  7.
BRKIĆ
ESAD
30
10
4,69 %
  8.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
10
4,69 %
  9.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
9
4,23 %
  10.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
9
4,23 %
  11.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
9
4,23 %
  12.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
9
4,23 %
  13.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
9
4,23 %
  14.
TURAJLIĆ
HALIL
4
8
3,76 %
  15.
LULIĆ
ELVIRA
5
8
3,76 %
  16.
BUCMAN
NISVETA
2
8
3,76 %
  17.
MANIGODA
AMELA
31
7
3,29 %
  18.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
6
2,82 %
  19.
ALIČIĆ
AIDA
19
5
2,35 %
  20.
TERZIĆ
SEAD
9
5
2,35 %
  21.
HASIĆ
OSMAN
12
5
2,35 %
  22.
HERO
ARMIN
21
5
2,35 %
  23.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
4
1,88 %
  24.
ŠATOR
HIVZO
32
4
1,88 %
  25.
BUĆ
SANJA
16
4
1,88 %
  26.
MARIĆ
MAJDA
28
4
1,88 %
  27.
HASIĆ
ELMA
22
3
1,41 %
  28.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
3
1,41 %
  29.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
2
0,94 %
  30.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
2
0,94 %
  31.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
2
0,94 %
  32.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
2
0,94 %