BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Ukupan broj glasova za  stranku   137

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
46
33,58 %
  2.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
24
17,52 %
  3.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
15
10,95 %
  4.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
13
9,49 %
  5.
TURAJLIĆ
HALIL
4
12
8,76 %
  6.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
9
6,57 %
  7.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
9
6,57 %
  8.
BUCMAN
NISVETA
2
8
5,84 %
  9.
ŠATOR
HIVZO
32
8
5,84 %
  10.
MARIĆ
MAJDA
28
8
5,84 %
  11.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
8
5,84 %
  12.
PRNDELJ
SUAD
11
7
5,11 %
  13.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
7
5,11 %
  14.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
7
5,11 %
  15.
LULIĆ
ELVIRA
5
7
5,11 %
  16.
MANIGODA
AMELA
31
7
5,11 %
  17.
HASIĆ
OSMAN
12
7
5,11 %
  18.
BRKIĆ
MIRSAD
26
6
4,38 %
  19.
BUĆ
SANJA
16
6
4,38 %
  20.
ALIČIĆ
AIDA
19
6
4,38 %
  21.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
6
4,38 %
  22.
TERZIĆ
SEAD
9
6
4,38 %
  23.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
6
4,38 %
  24.
HASIĆ
ELMA
22
5
3,65 %
  25.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
5
3,65 %
  26.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
5
3,65 %
  27.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
5
3,65 %
  28.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
5
3,65 %
  29.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
5
3,65 %
  30.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
4
2,92 %
  31.
HERO
ARMIN
21
4
2,92 %
  32.
BRKIĆ
ESAD
30
4
2,92 %