BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Ukupan broj glasova za  stranku   130

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HERO
ARMIN
21
36
27,69 %
  2.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
36
27,69 %
  3.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
30
23,08 %
  4.
BRKIĆ
ESAD
30
21
16,15 %
  5.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
17
13,08 %
  6.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
11
8,46 %
  7.
BUCMAN
NISVETA
2
6
4,62 %
  8.
TURAJLIĆ
HALIL
4
5
3,85 %
  9.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
5
3,85 %
  10.
TERZIĆ
SEAD
9
5
3,85 %
  11.
BUĆ
SANJA
16
4
3,08 %
  12.
PRNDELJ
SUAD
11
4
3,08 %
  13.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
4
3,08 %
  14.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
4
3,08 %
  15.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
4
3,08 %
  16.
LULIĆ
ELVIRA
5
3
2,31 %
  17.
BRKIĆ
MIRSAD
26
3
2,31 %
  18.
ALIČIĆ
AIDA
19
3
2,31 %
  19.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
3
2,31 %
  20.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
2
1,54 %
  21.
HASIĆ
ELMA
22
2
1,54 %
  22.
HASIĆ
OSMAN
12
2
1,54 %
  23.
MANIGODA
AMELA
31
1
0,77 %
  24.
MARIĆ
MAJDA
28
1
0,77 %
  25.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
1
0,77 %
  26.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
1
0,77 %
  27.
ŠATOR
HIVZO
32
1
0,77 %
  28.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
1
0,77 %
  29.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
1
0,77 %
  30.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
1
0,77 %
  31.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
1
0,77 %
  32.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
1
0,77 %