BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  JAJCE  
 Ukupan broj glasova za  stranku   108

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
24
22,22 %
  2.
BAJRIĆ
OSMO
1
18
16,67 %
  3.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
15
13,89 %
  4.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
13
12,04 %
  5.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
9
8,33 %
  6.
TOLJA
KASIM
4
8
7,41 %
  7.
TULIĆ
SELMA
11
7
6,48 %
  8.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
7
6,48 %
  9.
ISAK
RAMIZA
8
6
5,56 %
  10.
ČURIĆ
VAHID
28
6
5,56 %
  11.
BAJRIĆ
AMELA
29
6
5,56 %
  12.
BEKTAŠ
MURIS
13
6
5,56 %
  13.
BULJINA
SAMID
10
6
5,56 %
  14.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
6
5,56 %
  15.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
6
5,56 %
  16.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
6
5,56 %
  17.
SKOPLJAK
ADELA
17
6
5,56 %
  18.
PERENDA
VAHIDIN
30
6
5,56 %
  19.
ČOSIĆ
OMER
21
5
4,63 %
  20.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
5
4,63 %
  21.
SELMAN
ZAHIDA
14
5
4,63 %
  22.
TRAPO
ALMIR
18
5
4,63 %
  23.
JUSIĆ
EDITA
20
5
4,63 %
  24.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
5
4,63 %
  25.
MUSIĆ
NIJAZ
24
4
3,70 %
  26.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
4
3,70 %
  27.
KEMEZ
SENADA
23
4
3,70 %
  28.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
4
3,70 %
  29.
HIDIĆ
SAFET
22
4
3,70 %
  30.
MUKAČA
EKREM
25
4
3,70 %