BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  STOLAC  
 Biračko mjesto   176A008
 Naziv biračkog mjesta   CRNIĆI
 Lokacija   ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA CRNIĆI
 Ukupan broj glasova za  stranku   10

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
TURAJLIĆ
HALIL
4
2
20,00 %
  2.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
2
20,00 %
  3.
PRNDELJ
SUAD
11
1
10,00 %
  4.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
1
10,00 %
  5.
BUCMAN
NISVETA
2
1
10,00 %
  6.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
1
10,00 %
  7.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
1
10,00 %
  8.
LULIĆ
ELVIRA
5
1
10,00 %
  9.
TERZIĆ
SEAD
9
1
10,00 %
  10.
ALIČIĆ
AIDA
19
1
10,00 %
  11.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
1
10,00 %
  12.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
0
0 %
  13.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
0
0 %
  14.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
0
0 %
  15.
BUĆ
SANJA
16
0
0 %
  16.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
0
0 %
  17.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
0
0 %
  18.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
0
0 %
  19.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
0
0 %
  20.
MANIGODA
AMELA
31
0
0 %
  21.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
0
0 %
  22.
ŠATOR
HIVZO
32
0
0 %
  23.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
0
0 %
  24.
BRKIĆ
MIRSAD
26
0
0 %
  25.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
0
0 %
  26.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
0
0 %
  27.
MARIĆ
MAJDA
28
0
0 %
  28.
HERO
ARMIN
21
0
0 %
  29.
BRKIĆ
ESAD
30
0
0 %
  30.
HASIĆ
OSMAN
12
0
0 %
  31.
HASIĆ
ELMA
22
0
0 %
  32.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
0
0 %