STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  ČAPLJINA  
 Biračko mjesto   173A030
 Naziv biračkog mjesta   LOKVE
 Lokacija   KUĆA HIMZE ŠATORA - LOKVE
 Ukupan broj glasova za  stranku   23

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
7
30,43 %
  2.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
3
13,04 %
  3.
PEKUŠIĆ
LANA
5
1
4,35 %
  4.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
4,35 %
  5.
TIRO
RAMIZ
9
1
4,35 %
  6.
JELOVAC
ARIF
3
1
4,35 %
  7.
TIPURA
ESO
13
1
4,35 %
  8.
HASIĆ
MAIDA
11
1
4,35 %
  9.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
0
0 %
  10.
VELEDAR
ZULFO
21
0
0 %
  11.
DŽUBUR
AHMED
15
0
0 %
  12.
BALAVAC
MEADIN
26
0
0 %
  13.
HADŽIĆ
AMIR
10
0
0 %
  14.
PODRUM
DŽENADIN
20
0
0 %
  15.
MEMIĆ
SENAD
30
0
0 %
  16.
BOLOBAN
ALDINA
25
0
0 %
  17.
KURIĆ
FATIMA
19
0
0 %
  18.
HODŽIĆ
NORMELA
14
0
0 %
  19.
KRESO
SAMIR
24
0
0 %
  20.
BUDIM
ERVIN
29
0
0 %
  21.
TULE
HALIL
18
0
0 %
  22.
MACIĆ
MERSIHA
8
0
0 %
  23.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
0
0 %
  24.
ŠUBARA
ADIS
17
0
0 %
  25.
PANTIĆ
MILA
28
0
0 %
  26.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
0
0 %
  27.
BUKVIĆ
NAIL
7
0
0 %
  28.
AVDIĆ
NUSRET
12
0
0 %
  29.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
0
0 %
  30.
KATANIĆ
VESNA
16
0
0 %
  31.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
0
0 %
  32.
TANOVIĆ
ASMIR
27
0
0 %