SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  ČAPLJINA  
 Biračko mjesto   173A026
 Naziv biračkog mjesta   CENTAR
 Lokacija   HVIDRA P. KREŠIMIRA IV
 Ukupan broj glasova za  stranku   6

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ČEVRA
OMER
7
5
83,33 %
  2.
ŠATOR
ALIJA
18
5
83,33 %
  3.
BORIĆ
SEMIN
10
1
16,67 %
  4.
SPILJAK
ADIL
3
1
16,67 %
  5.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
1
16,67 %
  6.
GAGULA
SABAHETA
8
1
16,67 %
  7.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
1
16,67 %
  8.
KORJENIĆ
KASIM
12
1
16,67 %
  9.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
1
16,67 %
  10.
ŠUBARA
MELIHA
5
0
0 %
  11.
MILAVIĆ
VILDANA
28
0
0 %
  12.
ĆATIĆ
AMELA
17
0
0 %
  13.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
0
0 %
  14.
HERO
MEHMED
4
0
0 %
  15.
BOLOBAN
AMER
16
0
0 %
  16.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
0
0 %
  17.
TIPURA
HAMID
9
0
0 %
  18.
MULAĆ
SANJA
2
0
0 %
  19.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
0
0 %
  20.
ISIĆ
SELIM
15
0
0 %
  21.
JELOVAC
RAMIZ
1
0
0 %
  22.
SKEHO
BELKISA
14
0
0 %
  23.
BALJIĆ
AHMET
32
0
0 %
  24.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
0
0 %
  25.
HERIĆ
SELIM
13
0
0 %
  26.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
0
0 %
  27.
SARAJLIĆ
EDIN
31
0
0 %
  28.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
0
0 %
  29.
ĆIBO
DŽENITA
24
0
0 %
  30.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
0
0 %
  31.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
0
0 %
  32.
FERIZ
AZEM
23
0
0 %
  33.
ĆOSIĆ
SABINA
11
0
0 %