BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  ČAPLJINA  
 Biračko mjesto   173A014
 Naziv biračkog mjesta   OPLIČIĆI
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA OPLIČIĆI
 Ukupan broj glasova za  stranku   70

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
TURAJLIĆ
HALIL
4
20
28,57 %
  2.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
15
21,43 %
  3.
HASIĆ
OSMAN
12
10
14,29 %
  4.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
9
12,86 %
  5.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
9
12,86 %
  6.
HASIĆ
ELMA
22
7
10,00 %
  7.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
4
5,71 %
  8.
ŠATOR
HIVZO
32
4
5,71 %
  9.
BUCMAN
NISVETA
2
3
4,29 %
  10.
LULIĆ
ELVIRA
5
3
4,29 %
  11.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
3
4,29 %
  12.
ALIČIĆ
AIDA
19
3
4,29 %
  13.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
2
2,86 %
  14.
HERO
ARMIN
21
2
2,86 %
  15.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
2
2,86 %
  16.
PRNDELJ
SUAD
11
1
1,43 %
  17.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
1
1,43 %
  18.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
1
1,43 %
  19.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
1
1,43 %
  20.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
1
1,43 %
  21.
BUĆ
SANJA
16
1
1,43 %
  22.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
1
1,43 %
  23.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
1
1,43 %
  24.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
1
1,43 %
  25.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
1
1,43 %
  26.
MANIGODA
AMELA
31
1
1,43 %
  27.
TERZIĆ
SEAD
9
1
1,43 %
  28.
BRKIĆ
MIRSAD
26
1
1,43 %
  29.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
1
1,43 %
  30.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
1
1,43 %
  31.
MARIĆ
MAJDA
28
1
1,43 %
  32.
BRKIĆ
ESAD
30
1
1,43 %