SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  ČAPLJINA  
 Biračko mjesto   173A005
 Naziv biračkog mjesta   ČELJEVO
 Lokacija   MZ ČELJEVO
 Ukupan broj glasova za  stranku   12

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
JELOVAC
RAMIZ
1
2
16,67 %
  2.
ČEVRA
OMER
7
2
16,67 %
  3.
TIPURA
HAMID
9
1
8,33 %
  4.
MULAĆ
SANJA
2
1
8,33 %
  5.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
1
8,33 %
  6.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
1
8,33 %
  7.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
1
8,33 %
  8.
ŠATOR
ALIJA
18
1
8,33 %
  9.
ŠUBARA
MELIHA
5
0
0 %
  10.
MILAVIĆ
VILDANA
28
0
0 %
  11.
ĆATIĆ
AMELA
17
0
0 %
  12.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
0
0 %
  13.
HERO
MEHMED
4
0
0 %
  14.
BORIĆ
SEMIN
10
0
0 %
  15.
BOLOBAN
AMER
16
0
0 %
  16.
SPILJAK
ADIL
3
0
0 %
  17.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
0
0 %
  18.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
0
0 %
  19.
ISIĆ
SELIM
15
0
0 %
  20.
GAGULA
SABAHETA
8
0
0 %
  21.
SKEHO
BELKISA
14
0
0 %
  22.
BALJIĆ
AHMET
32
0
0 %
  23.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
0
0 %
  24.
HERIĆ
SELIM
13
0
0 %
  25.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
0
0 %
  26.
SARAJLIĆ
EDIN
31
0
0 %
  27.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
0
0 %
  28.
ĆIBO
DŽENITA
24
0
0 %
  29.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
0
0 %
  30.
KORJENIĆ
KASIM
12
0
0 %
  31.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
0
0 %
  32.
FERIZ
AZEM
23
0
0 %
  33.
ĆOSIĆ
SABINA
11
0
0 %