STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 6  
 Biračko mjesto   156A021
 Naziv biračkog mjesta   ZGONI 4
 Lokacija   MJESNA ZAJEDNICA ZGONI
 Ukupan broj glasova za  stranku   43

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
TIRO
RAMIZ
9
7
16,28 %
  2.
REDŽIĆ
HASAN
4
5
11,63 %
  3.
KRESO
SAMIR
24
5
11,63 %
  4.
HADŽIĆ
AMIR
10
3
6,98 %
  5.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
3
6,98 %
  6.
TULE
HALIL
18
3
6,98 %
  7.
JELOVAC
ARIF
3
3
6,98 %
  8.
TIPURA
ESO
13
3
6,98 %
  9.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
3
6,98 %
  10.
HASIĆ
MAIDA
11
3
6,98 %
  11.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
3
6,98 %
  12.
PEKUŠIĆ
LANA
5
2
4,65 %
  13.
KURIĆ
FATIMA
19
2
4,65 %
  14.
HODŽIĆ
NORMELA
14
2
4,65 %
  15.
BUDIM
ERVIN
29
2
4,65 %
  16.
MACIĆ
MERSIHA
8
2
4,65 %
  17.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
2
4,65 %
  18.
ŠUBARA
ADIS
17
2
4,65 %
  19.
PANTIĆ
MILA
28
2
4,65 %
  20.
AVDIĆ
NUSRET
12
2
4,65 %
  21.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
2
4,65 %
  22.
KATANIĆ
VESNA
16
2
4,65 %
  23.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
2
4,65 %
  24.
TANOVIĆ
ASMIR
27
2
4,65 %
  25.
DŽUBUR
AHMED
15
1
2,33 %
  26.
BUKVIĆ
NAIL
7
1
2,33 %
  27.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
0
0 %
  28.
VELEDAR
ZULFO
21
0
0 %
  29.
BALAVAC
MEADIN
26
0
0 %
  30.
PODRUM
DŽENADIN
20
0
0 %
  31.
MEMIĆ
SENAD
30
0
0 %
  32.
BOLOBAN
ALDINA
25
0
0 %