STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 6  
 Biračko mjesto   156A009
 Naziv biračkog mjesta   RUDNIK 1
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA RUDNIK
 Ukupan broj glasova za  stranku   15

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽUBUR
AHMED
15
4
26,67 %
  2.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
3
20,00 %
  3.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
2
13,33 %
  4.
MEMIĆ
SENAD
30
2
13,33 %
  5.
MACIĆ
MERSIHA
8
2
13,33 %
  6.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
2
13,33 %
  7.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
1
6,67 %
  8.
VELEDAR
ZULFO
21
1
6,67 %
  9.
BALAVAC
MEADIN
26
1
6,67 %
  10.
PEKUŠIĆ
LANA
5
1
6,67 %
  11.
HADŽIĆ
AMIR
10
1
6,67 %
  12.
PODRUM
DŽENADIN
20
1
6,67 %
  13.
BOLOBAN
ALDINA
25
1
6,67 %
  14.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
6,67 %
  15.
TIRO
RAMIZ
9
1
6,67 %
  16.
KURIĆ
FATIMA
19
1
6,67 %
  17.
HODŽIĆ
NORMELA
14
1
6,67 %
  18.
KRESO
SAMIR
24
1
6,67 %
  19.
TULE
HALIL
18
1
6,67 %
  20.
JELOVAC
ARIF
3
1
6,67 %
  21.
TIPURA
ESO
13
1
6,67 %
  22.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
1
6,67 %
  23.
ŠUBARA
ADIS
17
1
6,67 %
  24.
BUKVIĆ
NAIL
7
1
6,67 %
  25.
AVDIĆ
NUSRET
12
1
6,67 %
  26.
HASIĆ
MAIDA
11
1
6,67 %
  27.
KATANIĆ
VESNA
16
1
6,67 %
  28.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
1
6,67 %
  29.
TANOVIĆ
ASMIR
27
1
6,67 %
  30.
BUDIM
ERVIN
29
0
0 %
  31.
PANTIĆ
MILA
28
0
0 %
  32.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
0
0 %