STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A028
 Naziv biračkog mjesta   PODHUM 3
 Lokacija   MEDICINSKA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   22

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
4
18,18 %
  2.
JELOVAC
ARIF
3
3
13,64 %
  3.
DŽUBUR
AHMED
15
2
9,09 %
  4.
PEKUŠIĆ
LANA
5
2
9,09 %
  5.
TIRO
RAMIZ
9
2
9,09 %
  6.
TULE
HALIL
18
2
9,09 %
  7.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
2
9,09 %
  8.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
1
4,55 %
  9.
MEMIĆ
SENAD
30
1
4,55 %
  10.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
4,55 %
  11.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
1
4,55 %
  12.
PANTIĆ
MILA
28
1
4,55 %
  13.
AVDIĆ
NUSRET
12
1
4,55 %
  14.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
1
4,55 %
  15.
VELEDAR
ZULFO
21
0
0 %
  16.
BALAVAC
MEADIN
26
0
0 %
  17.
HADŽIĆ
AMIR
10
0
0 %
  18.
PODRUM
DŽENADIN
20
0
0 %
  19.
BOLOBAN
ALDINA
25
0
0 %
  20.
KURIĆ
FATIMA
19
0
0 %
  21.
HODŽIĆ
NORMELA
14
0
0 %
  22.
KRESO
SAMIR
24
0
0 %
  23.
BUDIM
ERVIN
29
0
0 %
  24.
MACIĆ
MERSIHA
8
0
0 %
  25.
TIPURA
ESO
13
0
0 %
  26.
ŠUBARA
ADIS
17
0
0 %
  27.
BUKVIĆ
NAIL
7
0
0 %
  28.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
0
0 %
  29.
KATANIĆ
VESNA
16
0
0 %
  30.
HASIĆ
MAIDA
11
0
0 %
  31.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
0
0 %
  32.
TANOVIĆ
ASMIR
27
0
0 %