BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A027
 Naziv biračkog mjesta   PODHUM 2
 Lokacija   MEDICINSKA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   20

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
7
35,00 %
  2.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
6
30,00 %
  3.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
6
30,00 %
  4.
BUCMAN
NISVETA
2
3
15,00 %
  5.
TERZIĆ
SEAD
9
3
15,00 %
  6.
TURAJLIĆ
HALIL
4
3
15,00 %
  7.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
3
15,00 %
  8.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
3
15,00 %
  9.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
2
10,00 %
  10.
BUĆ
SANJA
16
2
10,00 %
  11.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
2
10,00 %
  12.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
2
10,00 %
  13.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
2
10,00 %
  14.
ŠATOR
HIVZO
32
2
10,00 %
  15.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
2
10,00 %
  16.
BRKIĆ
MIRSAD
26
2
10,00 %
  17.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
2
10,00 %
  18.
MARIĆ
MAJDA
28
2
10,00 %
  19.
PRNDELJ
SUAD
11
1
5,00 %
  20.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
1
5,00 %
  21.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
1
5,00 %
  22.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
1
5,00 %
  23.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
1
5,00 %
  24.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
1
5,00 %
  25.
MANIGODA
AMELA
31
1
5,00 %
  26.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
1
5,00 %
  27.
LULIĆ
ELVIRA
5
1
5,00 %
  28.
ALIČIĆ
AIDA
19
1
5,00 %
  29.
HERO
ARMIN
21
1
5,00 %
  30.
BRKIĆ
ESAD
30
1
5,00 %
  31.
HASIĆ
OSMAN
12
1
5,00 %
  32.
HASIĆ
ELMA
22
1
5,00 %