STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A023
 Naziv biračkog mjesta   ZAHUM 3
 Lokacija   I OSNOVNA ŠKOLA, KRALJICE KATARINE 38
 Ukupan broj glasova za  stranku   16

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽUBUR
AHMED
15
3
18,75 %
  2.
TIRO
RAMIZ
9
3
18,75 %
  3.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
3
18,75 %
  4.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
2
12,50 %
  5.
TULE
HALIL
18
2
12,50 %
  6.
JELOVAC
ARIF
3
2
12,50 %
  7.
HASIĆ
MAIDA
11
2
12,50 %
  8.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
2
12,50 %
  9.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
1
6,25 %
  10.
VELEDAR
ZULFO
21
1
6,25 %
  11.
BALAVAC
MEADIN
26
1
6,25 %
  12.
PEKUŠIĆ
LANA
5
1
6,25 %
  13.
HADŽIĆ
AMIR
10
1
6,25 %
  14.
PODRUM
DŽENADIN
20
1
6,25 %
  15.
MEMIĆ
SENAD
30
1
6,25 %
  16.
HODŽIĆ
NORMELA
14
1
6,25 %
  17.
KRESO
SAMIR
24
1
6,25 %
  18.
MACIĆ
MERSIHA
8
1
6,25 %
  19.
TIPURA
ESO
13
1
6,25 %
  20.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
1
6,25 %
  21.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
1
6,25 %
  22.
BOLOBAN
ALDINA
25
0
0 %
  23.
REDŽIĆ
HASAN
4
0
0 %
  24.
KURIĆ
FATIMA
19
0
0 %
  25.
BUDIM
ERVIN
29
0
0 %
  26.
ŠUBARA
ADIS
17
0
0 %
  27.
PANTIĆ
MILA
28
0
0 %
  28.
BUKVIĆ
NAIL
7
0
0 %
  29.
AVDIĆ
NUSRET
12
0
0 %
  30.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
0
0 %
  31.
KATANIĆ
VESNA
16
0
0 %
  32.
TANOVIĆ
ASMIR
27
0
0 %