STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A021
 Naziv biračkog mjesta   ZAHUM 1
 Lokacija   I OSNOVNA ŠKOLA, KRALJICE KATARINE 38
 Ukupan broj glasova za  stranku   50

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
JELOVAC
ARIF
3
9
18,00 %
  2.
DŽUBUR
AHMED
15
8
16,00 %
  3.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
8
16,00 %
  4.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
6
12,00 %
  5.
PEKUŠIĆ
LANA
5
5
10,00 %
  6.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
5
10,00 %
  7.
HODŽIĆ
NORMELA
14
4
8,00 %
  8.
TIPURA
ESO
13
4
8,00 %
  9.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
4
8,00 %
  10.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
3
6,00 %
  11.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
2
4,00 %
  12.
HADŽIĆ
AMIR
10
2
4,00 %
  13.
PODRUM
DŽENADIN
20
2
4,00 %
  14.
BOLOBAN
ALDINA
25
2
4,00 %
  15.
TIRO
RAMIZ
9
2
4,00 %
  16.
KRESO
SAMIR
24
2
4,00 %
  17.
MACIĆ
MERSIHA
8
2
4,00 %
  18.
PANTIĆ
MILA
28
2
4,00 %
  19.
BUKVIĆ
NAIL
7
2
4,00 %
  20.
KATANIĆ
VESNA
16
2
4,00 %
  21.
HASIĆ
MAIDA
11
2
4,00 %
  22.
VELEDAR
ZULFO
21
1
2,00 %
  23.
BALAVAC
MEADIN
26
1
2,00 %
  24.
MEMIĆ
SENAD
30
1
2,00 %
  25.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
2,00 %
  26.
KURIĆ
FATIMA
19
1
2,00 %
  27.
BUDIM
ERVIN
29
1
2,00 %
  28.
TULE
HALIL
18
1
2,00 %
  29.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
1
2,00 %
  30.
ŠUBARA
ADIS
17
1
2,00 %
  31.
AVDIĆ
NUSRET
12
1
2,00 %
  32.
TANOVIĆ
ASMIR
27
1
2,00 %