SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A014
 Naziv biračkog mjesta   EKONOMSKA ŠKOLA 2
 Lokacija   EKONOMSKA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 1
 Ukupan broj glasova za  stranku   11

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MILAVIĆ
VILDANA
28
2
18,18 %
  2.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
2
18,18 %
  3.
TIPURA
HAMID
9
2
18,18 %
  4.
JELOVAC
RAMIZ
1
2
18,18 %
  5.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
2
18,18 %
  6.
ĆOSIĆ
SABINA
11
2
18,18 %
  7.
ĆATIĆ
AMELA
17
1
9,09 %
  8.
ISIĆ
SELIM
15
1
9,09 %
  9.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
1
9,09 %
  10.
ČEVRA
OMER
7
1
9,09 %
  11.
FERIZ
AZEM
23
1
9,09 %
  12.
ŠUBARA
MELIHA
5
0
0 %
  13.
HERO
MEHMED
4
0
0 %
  14.
BORIĆ
SEMIN
10
0
0 %
  15.
BOLOBAN
AMER
16
0
0 %
  16.
SPILJAK
ADIL
3
0
0 %
  17.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
0
0 %
  18.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
0
0 %
  19.
MULAĆ
SANJA
2
0
0 %
  20.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
0
0 %
  21.
GAGULA
SABAHETA
8
0
0 %
  22.
SKEHO
BELKISA
14
0
0 %
  23.
BALJIĆ
AHMET
32
0
0 %
  24.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
0
0 %
  25.
HERIĆ
SELIM
13
0
0 %
  26.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
0
0 %
  27.
SARAJLIĆ
EDIN
31
0
0 %
  28.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
0
0 %
  29.
ĆIBO
DŽENITA
24
0
0 %
  30.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
0
0 %
  31.
KORJENIĆ
KASIM
12
0
0 %
  32.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
0
0 %
  33.
ŠATOR
ALIJA
18
0
0 %