STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A014
 Naziv biračkog mjesta   EKONOMSKA ŠKOLA 2
 Lokacija   EKONOMSKA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 1
 Ukupan broj glasova za  stranku   41

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽUBUR
AHMED
15
10
24,39 %
  2.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
10
24,39 %
  3.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
8
19,51 %
  4.
PEKUŠIĆ
LANA
5
5
12,20 %
  5.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
5
12,20 %
  6.
TIRO
RAMIZ
9
4
9,76 %
  7.
TIPURA
ESO
13
4
9,76 %
  8.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
4
9,76 %
  9.
HODŽIĆ
NORMELA
14
3
7,32 %
  10.
MACIĆ
MERSIHA
8
3
7,32 %
  11.
JELOVAC
ARIF
3
3
7,32 %
  12.
AVDIĆ
NUSRET
12
3
7,32 %
  13.
TANOVIĆ
ASMIR
27
3
7,32 %
  14.
BALAVAC
MEADIN
26
2
4,88 %
  15.
HADŽIĆ
AMIR
10
2
4,88 %
  16.
PODRUM
DŽENADIN
20
2
4,88 %
  17.
MEMIĆ
SENAD
30
2
4,88 %
  18.
BOLOBAN
ALDINA
25
2
4,88 %
  19.
REDŽIĆ
HASAN
4
2
4,88 %
  20.
KURIĆ
FATIMA
19
2
4,88 %
  21.
KRESO
SAMIR
24
2
4,88 %
  22.
TULE
HALIL
18
2
4,88 %
  23.
BUKVIĆ
NAIL
7
2
4,88 %
  24.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
2
4,88 %
  25.
HASIĆ
MAIDA
11
2
4,88 %
  26.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
1
2,44 %
  27.
VELEDAR
ZULFO
21
1
2,44 %
  28.
BUDIM
ERVIN
29
1
2,44 %
  29.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
1
2,44 %
  30.
ŠUBARA
ADIS
17
1
2,44 %
  31.
PANTIĆ
MILA
28
1
2,44 %
  32.
KATANIĆ
VESNA
16
1
2,44 %