BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A014
 Naziv biračkog mjesta   EKONOMSKA ŠKOLA 2
 Lokacija   EKONOMSKA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 1
 Ukupan broj glasova za  stranku   8

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
4
50,00 %
  2.
TURAJLIĆ
HALIL
4
3
37,50 %
  3.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
3
37,50 %
  4.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
2
25,00 %
  5.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
2
25,00 %
  6.
HASIĆ
OSMAN
12
2
25,00 %
  7.
PRNDELJ
SUAD
11
1
12,50 %
  8.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
1
12,50 %
  9.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
1
12,50 %
  10.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
1
12,50 %
  11.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
1
12,50 %
  12.
BUCMAN
NISVETA
2
1
12,50 %
  13.
BUĆ
SANJA
16
1
12,50 %
  14.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
1
12,50 %
  15.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
1
12,50 %
  16.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
1
12,50 %
  17.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
1
12,50 %
  18.
MANIGODA
AMELA
31
1
12,50 %
  19.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
1
12,50 %
  20.
ŠATOR
HIVZO
32
1
12,50 %
  21.
LULIĆ
ELVIRA
5
1
12,50 %
  22.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
1
12,50 %
  23.
TERZIĆ
SEAD
9
1
12,50 %
  24.
ALIČIĆ
AIDA
19
1
12,50 %
  25.
BRKIĆ
MIRSAD
26
1
12,50 %
  26.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
1
12,50 %
  27.
MARIĆ
MAJDA
28
1
12,50 %
  28.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
1
12,50 %
  29.
HERO
ARMIN
21
1
12,50 %
  30.
BRKIĆ
ESAD
30
1
12,50 %
  31.
HASIĆ
ELMA
22
1
12,50 %
  32.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
1
12,50 %