STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A013
 Naziv biračkog mjesta   EKONOMSKA ŠKOLA 1
 Lokacija   EKONOMSKA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 1
 Ukupan broj glasova za  stranku   32

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽUBUR
AHMED
15
6
18,75 %
  2.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
4
12,50 %
  3.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
4
12,50 %
  4.
TIRO
RAMIZ
9
3
9,38 %
  5.
KRESO
SAMIR
24
3
9,38 %
  6.
TIPURA
ESO
13
3
9,38 %
  7.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
3
9,38 %
  8.
PEKUŠIĆ
LANA
5
2
6,25 %
  9.
JELOVAC
ARIF
3
2
6,25 %
  10.
HASIĆ
MAIDA
11
2
6,25 %
  11.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
1
3,13 %
  12.
VELEDAR
ZULFO
21
1
3,13 %
  13.
BALAVAC
MEADIN
26
1
3,13 %
  14.
HADŽIĆ
AMIR
10
1
3,13 %
  15.
MEMIĆ
SENAD
30
1
3,13 %
  16.
BOLOBAN
ALDINA
25
1
3,13 %
  17.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
3,13 %
  18.
HODŽIĆ
NORMELA
14
1
3,13 %
  19.
BUDIM
ERVIN
29
1
3,13 %
  20.
MACIĆ
MERSIHA
8
1
3,13 %
  21.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
1
3,13 %
  22.
PANTIĆ
MILA
28
1
3,13 %
  23.
BUKVIĆ
NAIL
7
1
3,13 %
  24.
AVDIĆ
NUSRET
12
1
3,13 %
  25.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
1
3,13 %
  26.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
1
3,13 %
  27.
TANOVIĆ
ASMIR
27
1
3,13 %
  28.
PODRUM
DŽENADIN
20
0
0 %
  29.
KURIĆ
FATIMA
19
0
0 %
  30.
TULE
HALIL
18
0
0 %
  31.
ŠUBARA
ADIS
17
0
0 %
  32.
KATANIĆ
VESNA
16
0
0 %