SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A010
 Naziv biračkog mjesta   10. OSNOVNA ŠKOLA 1
 Lokacija   DŽ OSNOVNA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 9
 Ukupan broj glasova za  stranku   8

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ISIĆ
SELIM
15
3
37,50 %
  2.
JELOVAC
RAMIZ
1
3
37,50 %
  3.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
3
37,50 %
  4.
ĆOSIĆ
SABINA
11
3
37,50 %
  5.
MILAVIĆ
VILDANA
28
2
25,00 %
  6.
ĆATIĆ
AMELA
17
2
25,00 %
  7.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
2
25,00 %
  8.
TIPURA
HAMID
9
2
25,00 %
  9.
BALJIĆ
AHMET
32
2
25,00 %
  10.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
2
25,00 %
  11.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
2
25,00 %
  12.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
2
25,00 %
  13.
FERIZ
AZEM
23
2
25,00 %
  14.
ŠUBARA
MELIHA
5
1
12,50 %
  15.
HERO
MEHMED
4
1
12,50 %
  16.
BORIĆ
SEMIN
10
1
12,50 %
  17.
BOLOBAN
AMER
16
1
12,50 %
  18.
SPILJAK
ADIL
3
1
12,50 %
  19.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
1
12,50 %
  20.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
1
12,50 %
  21.
MULAĆ
SANJA
2
1
12,50 %
  22.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
1
12,50 %
  23.
GAGULA
SABAHETA
8
1
12,50 %
  24.
SKEHO
BELKISA
14
1
12,50 %
  25.
HERIĆ
SELIM
13
1
12,50 %
  26.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
1
12,50 %
  27.
SARAJLIĆ
EDIN
31
1
12,50 %
  28.
ČEVRA
OMER
7
1
12,50 %
  29.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
1
12,50 %
  30.
ĆIBO
DŽENITA
24
1
12,50 %
  31.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
1
12,50 %
  32.
KORJENIĆ
KASIM
12
1
12,50 %
  33.
ŠATOR
ALIJA
18
1
12,50 %