STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A010
 Naziv biračkog mjesta   10. OSNOVNA ŠKOLA 1
 Lokacija   DŽ OSNOVNA ŠKOLA, KRALJA TOMISLAVA 9
 Ukupan broj glasova za  stranku   38

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽUBUR
AHMED
15
7
18,42 %
  2.
JELOVAC
ARIF
3
7
18,42 %
  3.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
6
15,79 %
  4.
TIRO
RAMIZ
9
5
13,16 %
  5.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
5
13,16 %
  6.
TIPURA
ESO
13
4
10,53 %
  7.
AVDIĆ
NUSRET
12
4
10,53 %
  8.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
4
10,53 %
  9.
PEKUŠIĆ
LANA
5
2
5,26 %
  10.
HODŽIĆ
NORMELA
14
2
5,26 %
  11.
TULE
HALIL
18
2
5,26 %
  12.
HASIĆ
MAIDA
11
2
5,26 %
  13.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
1
2,63 %
  14.
HADŽIĆ
AMIR
10
1
2,63 %
  15.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
2,63 %
  16.
MACIĆ
MERSIHA
8
1
2,63 %
  17.
BUKVIĆ
NAIL
7
1
2,63 %
  18.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
1
2,63 %
  19.
VELEDAR
ZULFO
21
0
0 %
  20.
BALAVAC
MEADIN
26
0
0 %
  21.
PODRUM
DŽENADIN
20
0
0 %
  22.
MEMIĆ
SENAD
30
0
0 %
  23.
BOLOBAN
ALDINA
25
0
0 %
  24.
KURIĆ
FATIMA
19
0
0 %
  25.
KRESO
SAMIR
24
0
0 %
  26.
BUDIM
ERVIN
29
0
0 %
  27.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
0
0 %
  28.
ŠUBARA
ADIS
17
0
0 %
  29.
PANTIĆ
MILA
28
0
0 %
  30.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
0
0 %
  31.
KATANIĆ
VESNA
16
0
0 %
  32.
TANOVIĆ
ASMIR
27
0
0 %