BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A003
 Naziv biračkog mjesta   CIM 3
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA CIM, III CIMSKA BOJNA BB.
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
PRNDELJ
SUAD
11
0
0 %
  2.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
0
0 %
  3.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
0
0 %
  4.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
0
0 %
  5.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
0
0 %
  6.
BUCMAN
NISVETA
2
0
0 %
  7.
BUĆ
SANJA
16
0
0 %
  8.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
0
0 %
  9.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
0
0 %
  10.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
0
0 %
  11.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
0
0 %
  12.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
0
0 %
  13.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
0
0 %
  14.
MANIGODA
AMELA
31
0
0 %
  15.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
0
0 %
  16.
ŠATOR
HIVZO
32
0
0 %
  17.
LULIĆ
ELVIRA
5
0
0 %
  18.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
0
0 %
  19.
TERZIĆ
SEAD
9
0
0 %
  20.
ALIČIĆ
AIDA
19
0
0 %
  21.
TURAJLIĆ
HALIL
4
0
0 %
  22.
BRKIĆ
MIRSAD
26
0
0 %
  23.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
0
0 %
  24.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
0
0 %
  25.
MARIĆ
MAJDA
28
0
0 %
  26.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
0
0 %
  27.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
0
0 %
  28.
HERO
ARMIN
21
0
0 %
  29.
BRKIĆ
ESAD
30
0
0 %
  30.
HASIĆ
OSMAN
12
0
0 %
  31.
HASIĆ
ELMA
22
0
0 %
  32.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
0
0 %