STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG PODRUČJA 5  
 Biračko mjesto   153A001
 Naziv biračkog mjesta   CIM 1
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA CIM, III CIMSKA BOJNA BB.
 Ukupan broj glasova za  stranku   1

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
1
100,00 %
  2.
VELEDAR
ZULFO
21
1
100,00 %
  3.
DŽUBUR
AHMED
15
1
100,00 %
  4.
BALAVAC
MEADIN
26
1
100,00 %
  5.
PEKUŠIĆ
LANA
5
1
100,00 %
  6.
HADŽIĆ
AMIR
10
1
100,00 %
  7.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
1
100,00 %
  8.
PODRUM
DŽENADIN
20
1
100,00 %
  9.
MEMIĆ
SENAD
30
1
100,00 %
  10.
BOLOBAN
ALDINA
25
1
100,00 %
  11.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
100,00 %
  12.
TIRO
RAMIZ
9
1
100,00 %
  13.
KURIĆ
FATIMA
19
1
100,00 %
  14.
HODŽIĆ
NORMELA
14
1
100,00 %
  15.
KRESO
SAMIR
24
1
100,00 %
  16.
BUDIM
ERVIN
29
1
100,00 %
  17.
TULE
HALIL
18
1
100,00 %
  18.
MACIĆ
MERSIHA
8
1
100,00 %
  19.
JELOVAC
ARIF
3
1
100,00 %
  20.
TIPURA
ESO
13
1
100,00 %
  21.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
1
100,00 %
  22.
ŠUBARA
ADIS
17
1
100,00 %
  23.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
1
100,00 %
  24.
PANTIĆ
MILA
28
1
100,00 %
  25.
AVDIĆ
NUSRET
12
1
100,00 %
  26.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
1
100,00 %
  27.
KATANIĆ
VESNA
16
1
100,00 %
  28.
HASIĆ
MAIDA
11
1
100,00 %
  29.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
1
100,00 %
  30.
TANOVIĆ
ASMIR
27
1
100,00 %
  31.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
1
100,00 %
  32.
BUKVIĆ
NAIL
7
0
0 %