NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  ŠIROKI BRIJEG  
 Biračko mjesto   150A023
 Naziv biračkog mjesta   IZBIČNO
 Lokacija   OŠ IZBIČNO
 Ukupan broj glasova za  stranku   29

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GALIĆ - MURATOVIĆ
MIROSLAV
10
29
100,00 %
  2.
ŠAKIĆ
STIPE
18
28
96,55 %
  3.
TOMIĆ
SLOBODAN
3
25
86,21 %
  4.
DURAKOVIĆ
EDUARD
4
5
17,24 %
  5.
PEJIĆ
MIRO - PIPANOVIĆ
1
3
10,34 %
  6.
TOMIĆ
HELENA
17
3
10,34 %
  7.
IVANKOVIĆ
IVANA
20
2
6,90 %
  8.
BOŠNJAK
MARKO
15
2
6,90 %
  9.
PAVKOVIĆ - ŠIŠOVIĆ
ANTE
7
2
6,90 %
  10.
GALIĆ
TADIJA
6
1
3,45 %
  11.
BAKULA
KATA
14
1
3,45 %
  12.
SLIŠKOVIĆ
IVAN - UČO
9
1
3,45 %
  13.
JURILJ
ANA
5
1
3,45 %
  14.
KEVILJ
MILAN
13
1
3,45 %
  15.
PRLIĆ
LJUBICA
8
1
3,45 %
  16.
MITAR
MATE
12
1
3,45 %
  17.
IVANKOVIĆ
MARINKO
21
1
3,45 %
  18.
GALIĆ
PERO
16
1
3,45 %
  19.
ČOLAK
ANITA
11
1
3,45 %
  20.
EREŠ
BOŽE
19
1
3,45 %
  21.
SABLJIĆ
SANJA
2
1
3,45 %