BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  KONJIC  
 Biračko mjesto   127A026
 Naziv biračkog mjesta   BUTUROVIĆ POLJE
 Lokacija   MJESNI URED BUTUROVIĆ POLJE
 Ukupan broj glasova za  stranku   38

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
24
63,16 %
  2.
TERZIĆ
SEAD
9
11
28,95 %
  3.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
3
7,89 %
  4.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
1
2,63 %
  5.
HERO
ARMIN
21
1
2,63 %
  6.
PRNDELJ
SUAD
11
0
0 %
  7.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
0
0 %
  8.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
0
0 %
  9.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
0
0 %
  10.
BUCMAN
NISVETA
2
0
0 %
  11.
BUĆ
SANJA
16
0
0 %
  12.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
0
0 %
  13.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
0
0 %
  14.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
0
0 %
  15.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
0
0 %
  16.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
0
0 %
  17.
MANIGODA
AMELA
31
0
0 %
  18.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
0
0 %
  19.
LULIĆ
ELVIRA
5
0
0 %
  20.
ŠATOR
HIVZO
32
0
0 %
  21.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
0
0 %
  22.
ALIČIĆ
AIDA
19
0
0 %
  23.
TURAJLIĆ
HALIL
4
0
0 %
  24.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
0
0 %
  25.
BRKIĆ
MIRSAD
26
0
0 %
  26.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
0
0 %
  27.
MARIĆ
MAJDA
28
0
0 %
  28.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
0
0 %
  29.
BRKIĆ
ESAD
30
0
0 %
  30.
HASIĆ
OSMAN
12
0
0 %
  31.
HASIĆ
ELMA
22
0
0 %
  32.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
0
0 %