SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  KONJIC  
 Biračko mjesto   127A021
 Naziv biračkog mjesta   GRABOVCI
 Lokacija   OŠ GRABOVCI
 Ukupan broj glasova za  stranku   113

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HERIĆ
SELIM
13
65
57,52 %
  2.
SPILJAK
ADIL
3
23
20,35 %
  3.
BOLOBAN
AMER
16
19
16,81 %
  4.
GAGULA
SABAHETA
8
9
7,96 %
  5.
JELOVAC
RAMIZ
1
8
7,08 %
  6.
BORIĆ
SEMIN
10
7
6,19 %
  7.
ĆIBO
DŽENITA
24
6
5,31 %
  8.
MULAĆ
SANJA
2
5
4,42 %
  9.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
5
4,42 %
  10.
ĆOSIĆ
SABINA
11
4
3,54 %
  11.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
3
2,65 %
  12.
ISIĆ
SELIM
15
3
2,65 %
  13.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
2
1,77 %
  14.
SARAJLIĆ
EDIN
31
2
1,77 %
  15.
ŠUBARA
MELIHA
5
1
0,88 %
  16.
MILAVIĆ
VILDANA
28
1
0,88 %
  17.
ĆATIĆ
AMELA
17
1
0,88 %
  18.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
1
0,88 %
  19.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
1
0,88 %
  20.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
1
0,88 %
  21.
ČEVRA
OMER
7
1
0,88 %
  22.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
1
0,88 %
  23.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
1
0,88 %
  24.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
0
0 %
  25.
HERO
MEHMED
4
0
0 %
  26.
TIPURA
HAMID
9
0
0 %
  27.
SKEHO
BELKISA
14
0
0 %
  28.
BALJIĆ
AHMET
32
0
0 %
  29.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
0
0 %
  30.
KORJENIĆ
KASIM
12
0
0 %
  31.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
0
0 %
  32.
ŠATOR
ALIJA
18
0
0 %
  33.
FERIZ
AZEM
23
0
0 %