SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  KONJIC  
 Biračko mjesto   127A017
 Naziv biračkog mjesta   ČUHOVIĆI
 Lokacija   AMBULANTA ČUHOVIĆI
 Ukupan broj glasova za  stranku   25

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
24
96,00 %
  2.
HERIĆ
SELIM
13
9
36,00 %
  3.
ĆIBO
DŽENITA
24
9
36,00 %
  4.
ISIĆ
SELIM
15
5
20,00 %
  5.
JELOVAC
RAMIZ
1
5
20,00 %
  6.
SPILJAK
ADIL
3
3
12,00 %
  7.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
3
12,00 %
  8.
ŠUBARA
MELIHA
5
1
4,00 %
  9.
BORIĆ
SEMIN
10
1
4,00 %
  10.
MILAVIĆ
VILDANA
28
0
0 %
  11.
ĆATIĆ
AMELA
17
0
0 %
  12.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
0
0 %
  13.
HERO
MEHMED
4
0
0 %
  14.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
0
0 %
  15.
BOLOBAN
AMER
16
0
0 %
  16.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
0
0 %
  17.
TIPURA
HAMID
9
0
0 %
  18.
MULAĆ
SANJA
2
0
0 %
  19.
GAGULA
SABAHETA
8
0
0 %
  20.
SKEHO
BELKISA
14
0
0 %
  21.
BALJIĆ
AHMET
32
0
0 %
  22.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
0
0 %
  23.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
0
0 %
  24.
SARAJLIĆ
EDIN
31
0
0 %
  25.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
0
0 %
  26.
ČEVRA
OMER
7
0
0 %
  27.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
0
0 %
  28.
KORJENIĆ
KASIM
12
0
0 %
  29.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
0
0 %
  30.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
0
0 %
  31.
ŠATOR
ALIJA
18
0
0 %
  32.
FERIZ
AZEM
23
0
0 %
  33.
ĆOSIĆ
SABINA
11
0
0 %