BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  JABLANICA  
 Biračko mjesto   126A010
 Naziv biračkog mjesta   OSTROŽAC
 Lokacija   O.Š. OSTROŽAC
 Ukupan broj glasova za  stranku   34

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
12
35,29 %
  2.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
5
14,71 %
  3.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
4
11,76 %
  4.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
3
8,82 %
  5.
TERZIĆ
SEAD
9
2
5,88 %
  6.
PRNDELJ
SUAD
11
1
2,94 %
  7.
BUCMAN
NISVETA
2
1
2,94 %
  8.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
1
2,94 %
  9.
MANIGODA
AMELA
31
1
2,94 %
  10.
LULIĆ
ELVIRA
5
1
2,94 %
  11.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
1
2,94 %
  12.
ALIČIĆ
AIDA
19
1
2,94 %
  13.
BRKIĆ
MIRSAD
26
1
2,94 %
  14.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
1
2,94 %
  15.
BRKIĆ
ESAD
30
1
2,94 %
  16.
HASIĆ
ELMA
22
1
2,94 %
  17.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
0
0 %
  18.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
0
0 %
  19.
BUĆ
SANJA
16
0
0 %
  20.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
0
0 %
  21.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
0
0 %
  22.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
0
0 %
  23.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
0
0 %
  24.
ŠATOR
HIVZO
32
0
0 %
  25.
TURAJLIĆ
HALIL
4
0
0 %
  26.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
0
0 %
  27.
MARIĆ
MAJDA
28
0
0 %
  28.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
0
0 %
  29.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
0
0 %
  30.
HERO
ARMIN
21
0
0 %
  31.
HASIĆ
OSMAN
12
0
0 %
  32.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
0
0 %