BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  JABLANICA  
 Biračko mjesto   126A005
 Naziv biračkog mjesta   JABLANICA GORNJA KOLONIJA
 Lokacija   BLOK SAMACA - GORNJA KOLONIJA
 Ukupan broj glasova za  stranku   38

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
16
42,11 %
  2.
BRKIĆ
MIRSAD
26
8
21,05 %
  3.
PRNDELJ
SUAD
11
7
18,42 %
  4.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
5
13,16 %
  5.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
4
10,53 %
  6.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
4
10,53 %
  7.
BUCMAN
NISVETA
2
3
7,89 %
  8.
LULIĆ
ELVIRA
5
3
7,89 %
  9.
TURAJLIĆ
HALIL
4
3
7,89 %
  10.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
3
7,89 %
  11.
HASIĆ
OSMAN
12
3
7,89 %
  12.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
3
7,89 %
  13.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
2
5,26 %
  14.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
2
5,26 %
  15.
BUĆ
SANJA
16
2
5,26 %
  16.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
2
5,26 %
  17.
MANIGODA
AMELA
31
2
5,26 %
  18.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
2
5,26 %
  19.
ŠATOR
HIVZO
32
2
5,26 %
  20.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
2
5,26 %
  21.
TERZIĆ
SEAD
9
2
5,26 %
  22.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
2
5,26 %
  23.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
2
5,26 %
  24.
HERO
ARMIN
21
2
5,26 %
  25.
BRKIĆ
ESAD
30
2
5,26 %
  26.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
1
2,63 %
  27.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
1
2,63 %
  28.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
1
2,63 %
  29.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
1
2,63 %
  30.
ALIČIĆ
AIDA
19
1
2,63 %
  31.
MARIĆ
MAJDA
28
1
2,63 %
  32.
HASIĆ
ELMA
22
1
2,63 %