SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A028
 Naziv biračkog mjesta   HERE
 Lokacija   PRIVATNA KUĆA HERO JUSUF
 Ukupan broj glasova za  stranku   53

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HERO
MEHMED
4
53
100,00 %
  2.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
34
64,15 %
  3.
SKEHO
BELKISA
14
19
35,85 %
  4.
SPILJAK
ADIL
3
8
15,09 %
  5.
BORIĆ
SEMIN
10
7
13,21 %
  6.
JELOVAC
RAMIZ
1
7
13,21 %
  7.
ČEVRA
OMER
7
7
13,21 %
  8.
FERIZ
AZEM
23
2
3,77 %
  9.
BOLOBAN
AMER
16
1
1,89 %
  10.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
1
1,89 %
  11.
BALJIĆ
AHMET
32
1
1,89 %
  12.
SARAJLIĆ
EDIN
31
1
1,89 %
  13.
ŠUBARA
MELIHA
5
0
0 %
  14.
MILAVIĆ
VILDANA
28
0
0 %
  15.
ĆATIĆ
AMELA
17
0
0 %
  16.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
0
0 %
  17.
TIPURA
HAMID
9
0
0 %
  18.
MULAĆ
SANJA
2
0
0 %
  19.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
0
0 %
  20.
ISIĆ
SELIM
15
0
0 %
  21.
GAGULA
SABAHETA
8
0
0 %
  22.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
0
0 %
  23.
HERIĆ
SELIM
13
0
0 %
  24.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
0
0 %
  25.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
0
0 %
  26.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
0
0 %
  27.
ĆIBO
DŽENITA
24
0
0 %
  28.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
0
0 %
  29.
KORJENIĆ
KASIM
12
0
0 %
  30.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
0
0 %
  31.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
0
0 %
  32.
ŠATOR
ALIJA
18
0
0 %
  33.
ĆOSIĆ
SABINA
11
0
0 %