SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A027
 Naziv biračkog mjesta   LAPSUNJ
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA LAPSUNJ
 Ukupan broj glasova za  stranku   16

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
8
50,00 %
  2.
HERO
MEHMED
4
5
31,25 %
  3.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
2
12,50 %
  4.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
2
12,50 %
  5.
SKEHO
BELKISA
14
2
12,50 %
  6.
ČEVRA
OMER
7
2
12,50 %
  7.
ŠUBARA
MELIHA
5
1
6,25 %
  8.
ĆATIĆ
AMELA
17
1
6,25 %
  9.
BORIĆ
SEMIN
10
1
6,25 %
  10.
BOLOBAN
AMER
16
1
6,25 %
  11.
JELOVAC
RAMIZ
1
1
6,25 %
  12.
SARAJLIĆ
EDIN
31
1
6,25 %
  13.
KORJENIĆ
KASIM
12
1
6,25 %
  14.
ŠATOR
ALIJA
18
1
6,25 %
  15.
MILAVIĆ
VILDANA
28
0
0 %
  16.
SPILJAK
ADIL
3
0
0 %
  17.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
0
0 %
  18.
TIPURA
HAMID
9
0
0 %
  19.
MULAĆ
SANJA
2
0
0 %
  20.
ISIĆ
SELIM
15
0
0 %
  21.
GAGULA
SABAHETA
8
0
0 %
  22.
BALJIĆ
AHMET
32
0
0 %
  23.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
0
0 %
  24.
HERIĆ
SELIM
13
0
0 %
  25.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
0
0 %
  26.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
0
0 %
  27.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
0
0 %
  28.
ĆIBO
DŽENITA
24
0
0 %
  29.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
0
0 %
  30.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
0
0 %
  31.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
0
0 %
  32.
FERIZ
AZEM
23
0
0 %
  33.
ĆOSIĆ
SABINA
11
0
0 %