STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A025
 Naziv biračkog mjesta   LUG
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA LUG
 Ukupan broj glasova za  stranku   44

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIĆ
AMIR
10
16
36,36 %
  2.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
7
15,91 %
  3.
DŽUBUR
AHMED
15
5
11,36 %
  4.
TIRO
RAMIZ
9
3
6,82 %
  5.
MACIĆ
MERSIHA
8
3
6,82 %
  6.
JELOVAC
ARIF
3
3
6,82 %
  7.
TIPURA
ESO
13
3
6,82 %
  8.
ŠUBARA
ADIS
17
3
6,82 %
  9.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
3
6,82 %
  10.
REDŽIĆ
HASAN
4
2
4,55 %
  11.
KURIĆ
FATIMA
19
2
4,55 %
  12.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
2
4,55 %
  13.
BUKVIĆ
NAIL
7
2
4,55 %
  14.
AVDIĆ
NUSRET
12
2
4,55 %
  15.
PEKUŠIĆ
LANA
5
1
2,27 %
  16.
HODŽIĆ
NORMELA
14
1
2,27 %
  17.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
0
0 %
  18.
VELEDAR
ZULFO
21
0
0 %
  19.
BALAVAC
MEADIN
26
0
0 %
  20.
PODRUM
DŽENADIN
20
0
0 %
  21.
MEMIĆ
SENAD
30
0
0 %
  22.
BOLOBAN
ALDINA
25
0
0 %
  23.
KRESO
SAMIR
24
0
0 %
  24.
BUDIM
ERVIN
29
0
0 %
  25.
TULE
HALIL
18
0
0 %
  26.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
0
0 %
  27.
PANTIĆ
MILA
28
0
0 %
  28.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
0
0 %
  29.
KATANIĆ
VESNA
16
0
0 %
  30.
HASIĆ
MAIDA
11
0
0 %
  31.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
0
0 %
  32.
TANOVIĆ
ASMIR
27
0
0 %