BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A025
 Naziv biračkog mjesta   LUG
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA LUG
 Ukupan broj glasova za  stranku   31

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HAKALOVIĆ
HASAN
1
17
54,84 %
  2.
SMAJILOVIĆ
LEJLA
7
13
41,94 %
  3.
HERO
ARMIN
21
12
38,71 %
  4.
BRKIĆ
ESAD
30
8
25,81 %
  5.
VELEDAR
ALAUDIN - ALADIN
8
5
16,13 %
  6.
MIČIJEVIĆ
OMER
3
4
12,90 %
  7.
JUSUFBEGOVIĆ
JASMINA
13
3
9,68 %
  8.
PRNDELJ
SUAD
11
2
6,45 %
  9.
MEŠIĆ
HAJRUDIN
6
2
6,45 %
  10.
TURAJLIĆ
HALIL
4
2
6,45 %
  11.
BUCMAN
NISVETA
2
1
3,23 %
  12.
SELIMOVIĆ
SELMA
10
1
3,23 %
  13.
RATKUŠIĆ
MIRALEM
27
1
3,23 %
  14.
HAKALOVIĆ
SALEM
24
0
0 %
  15.
SUPNAJ
ŠEMSI
29
0
0 %
  16.
ZLOMUŽICA
MIRSAD
20
0
0 %
  17.
BUĆ
SANJA
16
0
0 %
  18.
ŠARIĆ - KUŠTRIĆ
ADISA
25
0
0 %
  19.
DEDIĆ
DŽEMAL
15
0
0 %
  20.
ZVIZDIĆ
GORAN
23
0
0 %
  21.
MANIGODA
AMELA
31
0
0 %
  22.
LULIĆ
ELVIRA
5
0
0 %
  23.
ŠATOR
HIVZO
32
0
0 %
  24.
ČOLAKOVIĆ
ELVEDIN
14
0
0 %
  25.
TERZIĆ
SEAD
9
0
0 %
  26.
ALIČIĆ
AIDA
19
0
0 %
  27.
BRKIĆ
MIRSAD
26
0
0 %
  28.
TIKVEŠA
BAJAZIT
18
0
0 %
  29.
MARIĆ
MAJDA
28
0
0 %
  30.
HASIĆ
OSMAN
12
0
0 %
  31.
HASIĆ
ELMA
22
0
0 %
  32.
BOŠKAILO
ZIJAD
17
0
0 %