POKRET ZA PROMJENE BOSNE I HERCEGOVINE
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A023
 Naziv biračkog mjesta   OMETALE
 Lokacija   SEOSKA DVORANA - OMETALE
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BALIĆ
EŠREF
19
0
0 %
  2.
LAKETA
ZORAN
6
0
0 %
  3.
KOTLO
BAHRIJA
5
0
0 %
  4.
HAJRUŠI
SEF
21
0
0 %
  5.
ČOMOR
AZUR
18
0
0 %
  6.
MAJ
ALBERT
4
0
0 %
  7.
JELOVAC
ADELA
14
0
0 %
  8.
ZOVKO
VANJA
11
0
0 %
  9.
DŽIDIĆ
ZORAN
3
0
0 %
  10.
ĆORIĆ
OSMAN
10
0
0 %
  11.
LAKETA
SVJETLANA
17
0
0 %
  12.
RAGUŽ
ZDRAVKA
20
0
0 %
  13.
KRHAN
ARNEL
13
0
0 %
  14.
KADRIBEGOVIĆ
NADIJA
2
0
0 %
  15.
FRLJ
HARIS
16
0
0 %
  16.
MILAVIĆ
NENAD
9
0
0 %
  17.
KONJHODŽIĆ
EMIR
1
0
0 %
  18.
DŽIDIĆ
MIRA
8
0
0 %
  19.
MINARIK
DARKO
12
0
0 %
  20.
ČOLIĆ
SENAD
7
0
0 %
  21.
HERAKOVIĆ
SULEJMAN
15
0
0 %