STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A022
 Naziv biračkog mjesta   TOŠČANICA
 Lokacija   PRIVATNA KUĆA VAHIDA PIRALIĆ - TOŠĆANICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   14

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MEMIĆ
SENAD
30
8
57,14 %
  2.
ŠUBARA
ADIS
17
8
57,14 %
  3.
KURIĆ
FATIMA
19
7
50,00 %
  4.
HADŽIĆ
AMIR
10
6
42,86 %
  5.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
6
42,86 %
  6.
REDŽIĆ
HASAN
4
6
42,86 %
  7.
TIPURA
ESO
13
6
42,86 %
  8.
VELEDAR
ZULFO
21
5
35,71 %
  9.
HODŽIĆ
NORMELA
14
5
35,71 %
  10.
TULE
HALIL
18
5
35,71 %
  11.
MACIĆ
MERSIHA
8
5
35,71 %
  12.
JELOVAC
ARIF
3
5
35,71 %
  13.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
4
28,57 %
  14.
DŽUBUR
AHMED
15
4
28,57 %
  15.
BALAVAC
MEADIN
26
4
28,57 %
  16.
PEKUŠIĆ
LANA
5
4
28,57 %
  17.
PODRUM
DŽENADIN
20
4
28,57 %
  18.
BOLOBAN
ALDINA
25
4
28,57 %
  19.
TIRO
RAMIZ
9
4
28,57 %
  20.
KRESO
SAMIR
24
4
28,57 %
  21.
BUDIM
ERVIN
29
4
28,57 %
  22.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
4
28,57 %
  23.
PANTIĆ
MILA
28
4
28,57 %
  24.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
4
28,57 %
  25.
BUKVIĆ
NAIL
7
4
28,57 %
  26.
AVDIĆ
NUSRET
12
4
28,57 %
  27.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
4
28,57 %
  28.
KATANIĆ
VESNA
16
4
28,57 %
  29.
HASIĆ
MAIDA
11
4
28,57 %
  30.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
4
28,57 %
  31.
TANOVIĆ
ASMIR
27
4
28,57 %
  32.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
4
28,57 %