SP-SOCIJALISTIČKA PARTIJA
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A019
 Naziv biračkog mjesta   ORAŠAC
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - ORAŠAC
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
KANDIĆ
JOVO
6
0
0 %
  2.
RUPAR
MILIJANA
14
0
0 %
  3.
LUČIĆ
SLAƐANA
13
0
0 %
  4.
LAZAREVIĆ
DRAŽENKO
4
0
0 %
  5.
KANDIĆ
DRAGAN
11
0
0 %
  6.
KOMLEN
DIJANA
15
0
0 %
  7.
ZUROVAC
SLAVEN
3
0
0 %
  8.
KOMLEN
DANIELA
5
0
0 %
  9.
RUPAR
SENA
9
0
0 %
  10.
PIŠTALO
ZDRAVKO
10
0
0 %
  11.
IVANIŠEVIĆ
SVJETLANA
8
0
0 %
  12.
KANDIĆ
DUŠANKA
12
0
0 %
  13.
VUKOVIĆ
RADMILA
2
0
0 %
  14.
GLAVAŠ
VLADIMIR
7
0
0 %
  15.
PUDAR
SLOBODAN
1
0
0 %