STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A012
 Naziv biračkog mjesta   MLUŠA
 Lokacija   SEOSKA DVORANA - MLUŠA
 Ukupan broj glasova za  stranku   13

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIĆ
AMIR
10
13
100,00 %
  2.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
8
61,54 %
  3.
JELOVAC
ARIF
3
7
53,85 %
  4.
BOLOBAN
ALDINA
25
6
46,15 %
  5.
REDŽIĆ
HASAN
4
6
46,15 %
  6.
TIPURA
ESO
13
6
46,15 %
  7.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
5
38,46 %
  8.
VELEDAR
ZULFO
21
5
38,46 %
  9.
DŽUBUR
AHMED
15
5
38,46 %
  10.
BALAVAC
MEADIN
26
5
38,46 %
  11.
PEKUŠIĆ
LANA
5
5
38,46 %
  12.
PODRUM
DŽENADIN
20
5
38,46 %
  13.
MEMIĆ
SENAD
30
5
38,46 %
  14.
TIRO
RAMIZ
9
5
38,46 %
  15.
KURIĆ
FATIMA
19
5
38,46 %
  16.
HODŽIĆ
NORMELA
14
5
38,46 %
  17.
KRESO
SAMIR
24
5
38,46 %
  18.
BUDIM
ERVIN
29
5
38,46 %
  19.
TULE
HALIL
18
5
38,46 %
  20.
MACIĆ
MERSIHA
8
5
38,46 %
  21.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
5
38,46 %
  22.
ŠUBARA
ADIS
17
5
38,46 %
  23.
PANTIĆ
MILA
28
5
38,46 %
  24.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
5
38,46 %
  25.
BUKVIĆ
NAIL
7
5
38,46 %
  26.
AVDIĆ
NUSRET
12
5
38,46 %
  27.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
5
38,46 %
  28.
KATANIĆ
VESNA
16
5
38,46 %
  29.
HASIĆ
MAIDA
11
5
38,46 %
  30.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
5
38,46 %
  31.
TANOVIĆ
ASMIR
27
5
38,46 %
  32.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
5
38,46 %