SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A003
 Naziv biračkog mjesta   PROZOR 3
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA PROZOR III
 Ukupan broj glasova za  stranku   98

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽELILOVIĆ
ESAD
33
69
70,41 %
  2.
HERO
MEHMED
4
45
45,92 %
  3.
SKEHO
BELKISA
14
25
25,51 %
  4.
ČEVRA
OMER
7
10
10,20 %
  5.
JELOVAC
RAMIZ
1
9
9,18 %
  6.
BORIĆ
SEMIN
10
7
7,14 %
  7.
SPILJAK
ADIL
3
6
6,12 %
  8.
ĆATIĆ
AMELA
17
5
5,10 %
  9.
BALJIĆ
AHMET
32
4
4,08 %
  10.
ŠUBARA
MELIHA
5
3
3,06 %
  11.
ISIĆ
SELIM
15
3
3,06 %
  12.
ZAHIROVIĆ
RAMIZ
20
3
3,06 %
  13.
SARAJLIĆ
EDIN
31
3
3,06 %
  14.
ĆIBO
DŽENITA
24
3
3,06 %
  15.
DŽANKOVIĆ
HASENA
22
2
2,04 %
  16.
TIPURA
HAMID
9
2
2,04 %
  17.
MULAĆ
SANJA
2
2
2,04 %
  18.
DEMIROVIĆ
ISMET
26
2
2,04 %
  19.
HERIĆ
SELIM
13
2
2,04 %
  20.
ČOLAKOVIĆ
SADINA
30
2
2,04 %
  21.
NUHANOVIĆ
LEJLA
19
2
2,04 %
  22.
KORJENIĆ
KASIM
12
2
2,04 %
  23.
HADŽIOMEROVIĆ
ZIJAD
6
2
2,04 %
  24.
ŠATOR
ALIJA
18
2
2,04 %
  25.
MILAVIĆ
VILDANA
28
1
1,02 %
  26.
BOLOBAN
AMER
16
1
1,02 %
  27.
TELETOVIĆ
AJDIN
27
1
1,02 %
  28.
NIKŠIĆ
NAZIF
21
1
1,02 %
  29.
GAGULA
SABAHETA
8
1
1,02 %
  30.
TABAKOVIĆ
MUSTAFA
25
1
1,02 %
  31.
KAŠIĆ
IBRAHIM
29
1
1,02 %
  32.
FERIZ
AZEM
23
1
1,02 %
  33.
ĆOSIĆ
SABINA
11
1
1,02 %