STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A003
 Naziv biračkog mjesta   PROZOR 3
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA PROZOR III
 Ukupan broj glasova za  stranku   62

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIĆ
AMIR
10
37
59,68 %
  2.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
11
17,74 %
  3.
MACIĆ
MERSIHA
8
6
9,68 %
  4.
JELOVAC
ARIF
3
6
9,68 %
  5.
REDŽIĆ
HASAN
4
5
8,06 %
  6.
TIRO
RAMIZ
9
5
8,06 %
  7.
KURIĆ
FATIMA
19
5
8,06 %
  8.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
4
6,45 %
  9.
TIPURA
ESO
13
4
6,45 %
  10.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
4
6,45 %
  11.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
4
6,45 %
  12.
DŽUBUR
AHMED
15
3
4,84 %
  13.
PEKUŠIĆ
LANA
5
3
4,84 %
  14.
BUKVIĆ
NAIL
7
3
4,84 %
  15.
HODŽIĆ
NORMELA
14
2
3,23 %
  16.
HASIĆ
MAIDA
11
2
3,23 %
  17.
VELEDAR
ZULFO
21
1
1,61 %
  18.
BALAVAC
MEADIN
26
1
1,61 %
  19.
PODRUM
DŽENADIN
20
1
1,61 %
  20.
MEMIĆ
SENAD
30
1
1,61 %
  21.
BOLOBAN
ALDINA
25
1
1,61 %
  22.
KRESO
SAMIR
24
1
1,61 %
  23.
BUDIM
ERVIN
29
1
1,61 %
  24.
TULE
HALIL
18
1
1,61 %
  25.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
1
1,61 %
  26.
ŠUBARA
ADIS
17
1
1,61 %
  27.
PANTIĆ
MILA
28
1
1,61 %
  28.
AVDIĆ
NUSRET
12
1
1,61 %
  29.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
1
1,61 %
  30.
KATANIĆ
VESNA
16
1
1,61 %
  31.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
1
1,61 %
  32.
TANOVIĆ
ASMIR
27
1
1,61 %