STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  PROZOR / PROZOR-RAMA  
 Biračko mjesto   125A001
 Naziv biračkog mjesta   PROZOR 1
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA PROZOR I
 Ukupan broj glasova za  stranku   65

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIĆ
AMIR
10
35
53,85 %
  2.
HADŽIHUSEJNOVIĆ
DŽEVAD
1
8
12,31 %
  3.
KURIĆ
FATIMA
19
8
12,31 %
  4.
JAŠAREVIĆ
SULEJMANA
31
5
7,69 %
  5.
DŽUBUR
AHMED
15
4
6,15 %
  6.
MACIĆ
MERSIHA
8
4
6,15 %
  7.
JELOVAC
ARIF
3
4
6,15 %
  8.
TIPURA
ESO
13
3
4,62 %
  9.
ŠUBARA
ADIS
17
3
4,62 %
  10.
DŽIHO
ŠEFKIJA
6
3
4,62 %
  11.
VELEDAR
ZULFO
21
2
3,08 %
  12.
HODŽIĆ
NORMELA
14
2
3,08 %
  13.
BUDIM
ERVIN
29
2
3,08 %
  14.
MILAVIĆ
SNJEŽANA
2
2
3,08 %
  15.
BUKVIĆ
NAIL
7
2
3,08 %
  16.
SUNAGIĆ
SAMIR
32
2
3,08 %
  17.
PEKUŠIĆ
LANA
5
1
1,54 %
  18.
REDŽIĆ
HASAN
4
1
1,54 %
  19.
TIRO
RAMIZ
9
1
1,54 %
  20.
AVDIĆ
NUSRET
12
1
1,54 %
  21.
VOLJEVICA
SAUDINA
22
1
1,54 %
  22.
HASIĆ
MAIDA
11
1
1,54 %
  23.
TANOVIĆ
ASMIR
27
1
1,54 %
  24.
BALAVAC
MEADIN
26
0
0 %
  25.
PODRUM
DŽENADIN
20
0
0 %
  26.
MEMIĆ
SENAD
30
0
0 %
  27.
BOLOBAN
ALDINA
25
0
0 %
  28.
KRESO
SAMIR
24
0
0 %
  29.
TULE
HALIL
18
0
0 %
  30.
KAZAZIĆ
ALMIR
23
0
0 %
  31.
PANTIĆ
MILA
28
0
0 %
  32.
KATANIĆ
VESNA
16
0
0 %